Det handlar om vad som står i Uppenbarelseboken om "Den yttersta tiden".

Hur tolkar vi det ?