Välkommen till vår media-sida, som vi hoppas ska bli till välsignelse i ditt trosliv.

//Dina vänner i Pingstkyrkan Oskarshamn.

Med vänlig hälsning

Lennart Hellerkrans (Webb-admin.)

Anm. Den här media-delen av Pingstkyrkan i Oskarshamn:s webb-plats är under uppbyggnad.

Därför kommer det under den närmaste tiden vara en del tester som gör att olika inslag kommer att ändras, kompletteras eller tas bort.

D.v.s. en del inslag ligger endast ute en kort tid i testsyfte.

Frågor och synpunkter: info@av-datamedia.com Ler

//Lennart Hellerkrans

              webb-ansvarig